دوربین های تصویر برداری حرارتی (اعلام حریق) | ایمن بازار |

دوربین های تصویر برداری حرارتی )که در محاوره به عنوان TIC1 شناخته می شود) یک نوع دوربین گرماسنج هستند که در آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرند. با فرستادن اشعه مادون قرمز نور مرئی، این دوربین ها به آتش نشان ها اجازه می دهند تا مناطق گرما را از میان دود، در تاریکی و یا موانعی که گرما را از خود عبور می دهند، مشاهده کنند. دوربین های تصویر برداری حرارتی معمولا بصورت دستی هستند، اما ممکن است روی کلاه نیز نصب شوند. این دوربین ها با استفاده از غلاف های مقاوم به آب و حرارت ساخته شده اند تا بتوانند در شرایط سخت و خطرناک اطفاء حریق دوام بیاورند. دوربین های تصویربرداری حرارتی، دمای بدن انسان را تشخیص می دهند و در زمانیکه آتش نشان ها افراد در دام افتاده در حادثه را نمی توانند پیدا کنند به کمک آتش نشان ها می آیند.

ساختار

دوربین های تصویر برداری حرارتی متشکل از پنج جزء است: یک سیستم نوری، آشکارساز، آمپلی فایر، پردازش سیگنال، و صفحه نمایش. دوربین های تصویربرداری حرارتی مخصوص خدمات حریق، این پنج جزء را در یک محفظه مقاوم به گرما، ضد آب و مستحکم جا می دهد. این اجزا باهم کار می کنند تا اشعه مادون قرمز را دریافت کنند، مانند آنچه از اجسام گرم یا شعله های آتش ساطع می شود، و آنها را در قالب نور مرئی ارائه می دهند. صفحه نمایش دوربین تفاوت خروجی مادون قرمز را نشان می دهد،به طوری که دو جسم بادرجه حرارت یکسان به یک رنگ ظاهر خواهد شد.بسیاری از دوربین های تصویر برداری حرارتی از سیاه و سفید به نمایندگی از اشیاء با درجه حرارت نرمال استفاده می کنند، اما سطوح خطرناک و گرم را در رنگ های مختلف برجسته می کنند. دوربین های تصویر برداری حرارتی معمولا بصورت دستی یا قابل نصب روی کلاه هستند. در حالت دستی، آتش نشان فقط با یک دست می تواند مشغول عملیات اطفاء حریق یا نجات افراد شود، اما مزیت آن این است که آتش نشان ها براحتی می توانند آن را جابجا کنند یا به همدیگر بدهند. اکثر دوربین های تصویر برداری حرارتی مورد استفاده در خدمات آتش نشانی مدل دستی می باشد.

کاربرد

این دوربین ها  در تاریکی،  دود غلیظ و آتش های هولناک و حتی پشت دیوار  تصاویر قابل استنادی را  ارئه می دهند، و به آتشنشان ها این امکان را می‌دهند که به راحتی مصدومین را شناسایی کنند. دوربین های حرارتی حتی می توانند به  خاموش کردن  آتش هم کمک کنند. به این صورت که با کشف محل مرکز به شکل متمایزی در نمایشگر دوربین مشخص می شود به آتشنشان امکان شناسایی محل دقیق مرکز آتش را می دهد.  دوربین های حرارتی با شناسایی مصدومین در شرایط سخت، هر ساله به نجات جان انسان های بسیاری کمک کرده است.

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید