گاز خطرناک منواکسید کربن (CO)

  • ۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۱:۲۶:۱۹ ب.ظ

🚨گاز خطرناک منواکسید کربن (CO)

✅یکی از وظایف هموگلوبین انتقال اکسیژن می باشد و لذا هرگاه در محیطی قرار بگیریم که گاز منواکسید کربن وجود دارد از طریق استشمام، منواکسید کربن وارد دستگاه تنفسی می شود و چون در لحظات اولیه دارای غلظت پایین است (ارتباط مستقیم به تعداد استشمام و غلظت گاز در محیط دارد)

لذا هموگلوبین اکسیژن را به سیستم مغز انتقال می دهد تا زمانیکه در دوئل بین اکسیژن و منواکسید کربن؛ اکسیژن بازنده باشد( این حالت به صورت تدریجی رخ می دهد به همین دلیل است که بدان "مرگ خاموش" می گویند) و این حالت یعنی "مرگ"

❇️برای پیشگیری از حادثه فوق استفاده از دتکتور منواکسید کربن تستوگاز پیشنهاد می شود که این دتکتورتستوگاز دارای مراعات نصب می باشد: 🔥بسته به دستور سازنده اگر از نوع دیواری باشد ۱۵ الی ۳۰ سانتی متری سقف جانمایی می شود. 🔥بسته به دستور سازنده از نوع سقفی باشد، در ۳۰ سانتی متری از دیوارها جانمایی می شود. 🔥حداقل فاصله از منبع تولید گاز مذکور ۱ متر می باشد. 🔥 حداکثر فاصله از منبع تولید گاز مذکور ۳ متر می باشد.

شروط فوق تواماً بایستی رعایت گردد.

❇️در چه مکان هایی دتکتور جانمایی شود؟ هر فضایی که دارای منبع تولید گاز مذکور است و همچنین این دتکتورها خود دارای یک بیزر می باشند و اگر به هر دلیلی شدت صوت مناسب با مطلع کردن متصرفین کافی نبود(حداقل ۶۵ دسی بل) می توان از آژیر استفاده کرد.

❇️گاز منواکسید کرین معمولاً از سوختن ناقص پدید می آید. منابع آن شامل بخاری، سیگار، ذغال، دود خودرو اتومبیل و... می باشد.

✅نکته مهم: دتکتور های گاز دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضا می باشند که معمولاً بین ۲ الی ۵ سال می باشد که بایستی توسط سازنده اعلام شود.

✅دتکتور های گازی که با برق شهر کار می کند بهتر است که به باتری پشتیبان تجهیز شوند.

✅این دتکتورها دارای نمایشگر خطا قطع تغذیه می باشد که بایستی بدان توجه کرد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید